Gegevensbescherming

Deze website is een aanbod van PAIR Finance GmbH, Berlijn, (hierna: “PAIR Finance” of “wij”, “ons”, etc.).

Wij waarderen uw vertrouwen, respecteren uw privacy en
beschermen uw gegevens en de vertrouwelijkheid ervan met de grootste zorg.

Met deze informatie over gegevensbescherming willen wij u informeren in overeenstemming met Art. 13 en Art. 14 van de Europese Verordening Gegevensbescherming (hierna: DSGVO) – Verordening (EU) 2016/679 – hoe en welke persoonsgegevens wij in het algemeen in het kader van onze dienstverlening en

A.) in het algemeen binnen de reikwijdte van onze diensten en

in aanvulling daarop

B.) in het kader van het gebruik van onze website,

C.) door het gebruik van cookies bij het bezoeken van onze website, en

D.) in het kader van een zakelijke relatie op ons serviceplatform.

gegevens verzamelen en verwerken.

Daarnaast vindt u onze

E.) Gegevensbeschermingsinformatie met betrekking tot onze sollicitatieprocedures conform Art. 13 DSGVO.

Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming met betrekking tot onze juridische diensten die door de betreffende PAIR Finance onderneming worden verleend aan consumenten en, indien van toepassing, andere personen die betrokken zijn bij de betreffende zaak voor het innen van schulden conform Art. 13 of Art. 14 van de GDPR vindt u hier.

Terminologie:

De termen die in de context van deze gegevens
beschermingsverklaring worden gebruikt, zoals “verwerkingsverantwoordelijke”, “persoonlijke
gegevens” of “verwerking” hebben onder andere de betekenis zoals gedefinieerd in
Art. 4 van de GDPR.

“Verantwoordelijke voor de verwerking” in de zin van de
GDPR is de persoon die beslist over de doeleinden en middelen van gegevensverwerking.

“Persoonsgegevens” zijn in principe alle
informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, telefoonnummer of adres. Het zijn
alle kenmerken of informatie waarmee een persoon kan worden geïdentificeerd.
mogelijk kan worden gemaakt.

De “verwerking” van persoonsgegevens is
elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, gebruiken
verstrekken of wissen van persoonsgegevens.

Elke verwerking moet worden uitgevoerd voor een vooraf bepaald of verenigbaar doel en op basis van een wettelijke basis. Hieronder lees je onder andere voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrondslag de gegevensverwerking bij ons plaatsvindt.

A. Algemene informatie over gegevensbescherming op grond van art. 13 en 14 DSGVO

I. Naam en adres van de
verantwoordelijke persoon

PAIR Finance GmbH
Hardenbergstraße 32
10623 Berlijn
Duitsland

Tel: +49 (0) 30 340 602 950
E-mail: info@pairfinance.de
Website: www.pairfinance.com

PAIR Finance GmbH wordt vertegenwoordigd door de directeur Stephan Stricker.

II. Contactgegevens van onze
functionaris voor gegevensbescherming

Voor alle vragen en problemen met betrekking tot gegevensbescherming staat het gegevensbeschermingsteam van PAIR Finance u per e-mail op datenschutz@pairfinance.de ter beschikking. Daarnaast is het ook mogelijk om per post contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het in het impressum vermelde adres (trefwoord: “functionaris voor gegevensbescherming”).

III. doeleinden en rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerkingsactiviteiten

Wij verwerken persoonsgegevens voor het leveren van onze contractuele of precontractuele diensten en verplichtingen met (potentiële) contractuele partners en klanten (en de contactpersonen daar), met inbegrip van gegevensverwerking die dient voor het innen van schulden in overeenstemming met het contract van personen over wie wij door onze klanten zijn geïnformeerd dat ze een betaling verschuldigd zijn, evenals schuldbeheer. Als derden (bijv. uit de advocatuur of schuldhulpverlening) contact met ons opnemen namens personen over wie wij door onze klanten zijn geïnformeerd dat ze een schuld niet hebben betaald, verwerken we ook de persoonsgegevens van de derden voor de bovengenoemde doeleinden. Deze worden dan zelf als betrokkenen beschouwd. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming met betrekking tot het innen en beheren van schulden door ons vindt u hieronder bij onze informatie over gegevensbescherming met betrekking tot onze juridische diensten.
De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) en (f) DSGVO of artikel 24 (1) nr. 2 BDSG. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen, of het is noodzakelijk voor de bescherming van onze gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde, of specifiek voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van civiele vorderingen.

We verwerken ook persoonsgegevens in de vorm van technische informatie over het gebruikte eindapparaat en informatie over het gebruik van de online betaalpagina om de presentatie van de inhoud aan te passen voor de respectieve (betrokkene) die de online betaalpagina gebruikt en om de respectieve gebruiksvriendelijke en veilige terugbetaling van een door ons verwerkte vordering mogelijk te maken. Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van de online betaalpagina vindt u in onze informatie over gegevensbescherming met betrekking tot onze juridische dienst. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de toestemming van de betreffende persoon conform art. 6 (1) (a) en Art. 7 DSGVO.

Wij verwerken persoonsgegevens om het bezoek aan onze website mogelijk te maken en om de permanente functionaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van onze systemen te garanderen, d.w.z. voor de juiste optimalisatie van onze website. Meer informatie vindt u hieronder onder punt B.).
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als een persoon contact met ons opneemt (bijv. via een online contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), verwerken wij de verstrekte persoonsgegevens om contact op te kunnen nemen met de persoon die de vraag heeft gesteld en om op zijn vraag te kunnen reageren. Meer informatie over gegevensverwerking via ons online contactformulier vindt u hieronder onder punt B.). De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) (b) en (f) DSGVO.

Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op de (verdere) ontwikkeling van nieuwe of bestaande producten in een passend beveiligde omgeving, als de gegevens nog voor een ander doel worden verwerkt.
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 letter f DSGVO.

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de arbeidsrelatie, voor zover dit noodzakelijk is voor de beslissing over indienstneming of, nadat de arbeidsrelatie tot stand is gekomen, voor de uitvoering ervan. Meer informatie vindt u onder punt E.).
De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 26 van de BDSG.

Tot slot verwerken we persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in het bijzonder om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten (bijv. uit de AO of het HGB).
De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 para. 1 letter c) DSGVO.

IV. Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens

1. service providers

We transmit personal data to service providers carefully selected, commissioned and controlled by us within the framework of a contract processing relationship pursuant to Art. 28 DSGVO. They are also bound by our instructions and have suitable technical and organizational measures within the meaning of Art. 32 DSGVO to protect the rights of data subjects.

The operation of our online and service offerings requires hosting and infrastructure services, for which we use appropriate service providers.

Within the scope of our commissioned services, we also transmit personal data to service providers, for example, for the query of geographic, address or creditworthiness data as well as for the initiation of a communication, in particular mail providers, for the dispatch of letters, message services as well as for ticket and support solutions.

2. other possible recipients

In the context of debt collection, we also transfer personal data to our customers and, if necessary, to recipients of the following categories, insofar as this is necessary in the individual case and for the respective purpose: assignees, credit agencies, authorized persons, third-party debtors, external consultants, courts, bailiffs, associations, (judicial) administrative authorities.

V. Categories of data we may process

We may process data – depending on the purpose and the person/company from whom we process data – of the following categories:

 • Master/Personal Data
 • contact data
 • contract data
 • Payment/receivables data (incl. supporting documents)
 • Bank details
 • communication data
 • Valuation data
 • IP addresses/device data
 • Login data
 • Technical usage data
 • In individual cases, if required by law: data of special categories

VI. Origin of the data

The data may originate

 • from our contractual partners/clients who have commissioned us with the respective collection of receivables from the persons against whom we are asserting the claim
 • from the persons concerned themselves or from the authorized persons representing them
 • service providers, including credit agencies and address service providers
 • from third-party debtors
 • from courts
 • from bailiffs
 • from publicly accessible sources
 • from associations
 • from (judicial) administrative authorities.

VII. Transfer of personal data to third countries (outside the EEA area)

If we transfer data to service providers who cannot completely exclude the possibility that data will be processed outside the European Economic Area (EEA), this will be done in accordance with the legal requirements. For example, we only transfer data to service providers in countries with a recognized level of data protection for which the EU Commission has taken so-called adequacy decisions, or to those that are subject to a sufficient contractual obligation through so-called standard data protection clauses of the EU Commission or binding internal data protection regulations (Art. 44 to Art. 49 DSGVO).

 VIII. storage period

Our data processing generally takes place in the European Economic Area (EEA). If we transfer data to service providers who process data outside the European Economic Area (EEA) or if the processing takes place using third-party services outside the EEA, this is done in accordance with the legal requirements.

For example, we only transfer data to service providers in countries with a recognised level of data protection or which are subject to a sufficient contractual obligation through so-called standard data protection clauses of the EU Commission or binding internal data protection regulations (Art. 44 to 49 GDPR).

In the event of payment of the outstanding claim or termination of the debt collection procedure for other reasons, we will check after expiry of the individually applicable limitation period, regularly after approximately 3 years, whether we still need your data for further legal prosecution and whether deletion conflicts with statutory retention obligations.

For example, there are obligations to retain data in accordance with Section 147 of the German Fiscal Code (AO) and Section 257 of the German Commercial Code (HGB). These laws are also applicable to your matter, as we, as a company based in Germany, are subject to German tax and commercial law. The retention period based on these legal obligations is generally six or ten years.

IX. Rights of the data subject

If the respective legal requirements are met, every data subject within the meaning of the GDPR has the following rights:

 • Right to information about the data stored about you (Art. 15 DSGVO)
 • Right to correction of incorrect data (Art. 16 DSGVO)
 • Right to erasure (Art. 17 DSGVO) or
 • Right to restriction of processing (Art. 18 DSGVO)
 • Right to data portability (Art. 20 DSGVO).

 • RIGHT OF OBJECTION (Art. 21 DSGVO): To the extent that we process personal data on the basis of legitimate interests pursuant to Art. 6(1)(f) DSGVO, any data subject has the right to object to the processing of your data pursuant to Art. 21 DSGVO and to provide us with reasons based on their particular situation which they consider to override your legitimate interests. If your interests are not overridden or if the processing serves the assertion, exercise or defense of legal claims, we may continue the data processing even after the objection. If it is a matter of an objection to data processing for direct marketing purposes, there is a general right to object, which will also be implemented by us without giving reasons.
 • RIGHT TO REVOKE CONSENT GIVEN (Art. 7(3) DSGVO): Every data subject has the right to revoke consent given to us at any time. This has the consequence that we no longer continue the data processing based on this consent for the future. The revocation of consent does not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until the revocation.

In order to assert the rights described here, you can contact us at any time and not bound to any specific form at the contact details mentioned in section I. or section II. above.

Finally, as a data subject, you have the right to lodge a complaint with a data protection supervisory authority, in particular in the Member State of your residence, workplace or the place of the alleged infringement, if you believe that the processing of your personal data violates the GDPR.

The supervisory authority responsible for us is the Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information. The address is: Berliner Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Alt-Moabit 59-61, 10555 Berlin, Germany.

X. Necessity of the provision of personal data

In the case of the provision of our contractual or pre-contractual services and obligations with (potential) contractual partners/clients, we require some personal data from them in order to process the (potential) order properly and in accordance with the law and to be able to start and perform our contractual service.

Furthermore, in order to fulfill the respective contract with our respective clients, we require personal data about the persons against whom we are to carry out debt collection in accordance with the contract. Without this data, we cannot fulfill our contractual obligation to perform vis-à-vis our clients.

Otherwise, there are no legal or contractual obligations to provide us with personal data.

B. Supplementary data protection information relating to our website in accordance with Art. 13 DSGVO

In addition to the general data protection information under A., the following applies with regard to the use of our website.

I. General information on calling up the website

a. Description and scope of data processing

When you visit our website, we automatically record certain access data, e.g.

 • Date and time of access,
 • if applicable, name and website of the requested file, at least method and Uniform Resource Identifier (URI) for each request – i.e. request type (e.g. GET, POST) – as well as the path without protocol and domain,
 • website that initiated the request (referrer),
 • access status (HTTP status code),
 • the web browser used when calling up the website (user agent header),
 • the operating system used when calling up the website, if it is transmitted as part of the user agent, and
 • the IP address of the requesting device.

b. Purposes and legal basis of data processing

The processing of this data serves the purpose of enabling the visit of our website and ensuring the permanent functionality, availability and security of our systems. The legal basis for this data processing is Art. 6 (1) (f) DSGVO, based on our legitimate interest in the proper optimization of our website.

c. Duration of data storage

The data will be deleted 3 months after your website access.

II. Use of our contact forms

a. Description and scope of data processing

We provide contact forms on our website. Messages (e.g. inquiries regarding a potential order) can be sent to us via these forms.

In order to be able to check the request and contact the sender, it is necessary to provide some personal information, without which we cannot reply.

The data entered in the respective contact form will not be stored within our website.

b. Purposes and legal basis of data processing

Depending on the request or subject of the inquiry as well as the person sending the inquiry, the data entered in one of our contact forms is processed

 • for the purpose of clarifying the request based on the consent of the person sending the request in accordance with Art. 6 Para. 1 Letter a), Art. 7 DSGVO or
 • for the purpose of contract processing or for the implementation of pre-contractual measures and based on Art. 6 para. 1 letter b) DSGVO.

c. Duration of data storage

The data provided in the respective contact form will be processed until the consent is revoked or until the purpose has been achieved. After the purpose has been achieved, they are deleted, unless there are legal retention obligations that we have to comply with. At the latest after expiry of these retention obligations, the data will be deleted – after ten years at the latest.

C. Supplementary data protection information relating to the use of cookies and usage analysis

In addition to the general data protection information under A., the following applies with regard to the use of cookies and usage analysis.

I. Use of own cookies

a. Description and scope of data processing

When you visit our website, various cookies are set.

In the technical sense, the term “cookies” refers to small text files that are stored in the memory of your web browser and contain information that allows web servers to recognize you on subsequent visits. Cookies cannot run programs or deliver viruses to your computer.

We use our own cookies to note that information placed on our website has been displayed to you so that it will not be displayed again the next time you visit the website.

If you do not accept cookies or prevent cookies from being stored (see c. below for how to do this), you may not be able to take full advantage of all the features of our website.

b. Purpose and legal basis of data processing

The purpose of using our own cookies is to make the use of our services as time-saving and user-friendly as possible. The processing of the respective cookies is based on our legitimate interests to enable a comfortable and individual use of our website. In this respect, the legal basis is Art. 6 para. 1 letter f) DSGVO.

c. Duration of data storage

Cookies are stored on your computer and transmitted from it to our website. Therefore, you as a user also have full control over the use of cookies:

By changing the settings in the Internet browser you use, the transmission of cookies can be disabled or restricted.

Cookies that have already been stored can be deleted at any time. This can also be done automatically by setting you in your browser used.

II. use of Google Tag Manager and Google Analytics for usage analysis

a. Description and scope of data processing

We also use various services on our website to better understand the use of our website and to learn which content is particularly relevant to our users and via which type of terminal devices it was visited. This allows us to optimize our content and adapt the page design to the actual browser types and end devices used.

On the one hand, our website uses the Google Tag Manager, a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

The Tag Manager is used to manage the tools for usage data analysis and other services, so-called website tags.

A tag is an element that is stored in the source code of our website, for example, to record specified usages and interactions.

The Google Tag Manager tool itself (which implements the tags) is a cookie-less domain and does not collect any personal data. The Tag Manager provides for the triggering of other tags, which in turn may collect data and which are further explained here under C. or below. Google Tag Manager does not access this data. If a deactivation has been made at the domain or cookie level, this remains in place for all tracking tags implemented with the Google Tag Manager. You can also read more detailed information about the Tag Manager in Google’s information on the Tag Manager.

Our website also uses the web analytics service Google Analytics, which is provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

The access data is compiled by Google on our behalf into pseudonymous usage profiles and may be transferred to a Google server in a third country. Before this, your IP address is anonymized. Neither we nor Google can therefore determine which usage profiles belong to a particular user. Based on the data collected by Google, we can thus neither identify you nor determine how you use our website.

Google will use the information obtained through the cookies on our behalf to evaluate the use of our website, compile reports on website activity and provide us with other services related to website and internet usage.

You can also find more information on this in Google’s privacy policy on Google Analytics.

b. Purposes and legal basis of data processing

The legal basis for the described data processing is Art. 6 (1) (a), Art. 7 DSGVO, i.e. your consent to the use of the (unnecessary) cookies.

In the event that, exceptionally, personal data is transferred to a third country in the process, we have agreed with Google that the EU standard contractual clauses for the processing of personal data apply. Google has thus undertaken to guarantee the European data protection principles and the local level of data protection also in the context of data processing taking place in a third country.

c. Duration of data storage

Google Analytics uses cookies with a validity of 14 months to record your access data when you visit our website.

You can object to web analytics by Google at any time. You have several options to do this:

(1) You can set your browser to block cookies from Google Analytics. (If you use Chrome as your browser, you can find out more from Google about deleting, activating and managing cookies here).

(2) You can customize your advertising preferences with Google.

(3) You can install the deactivation plug-in provided by Google at the following link in your browser (this variant does not work on mobile devices): Browser plugin.

As an alternative to the browser plug-in or for browsers in mobile devices, you can click this link to stop being tracked by Google Analytics on our site in the future (this decision only applies to your current browser and this website). To do this, a cookie will be stored on your device, which means that you will have to click this link again if you delete your cookies. If cookies have been disabled, this may mean that not all offers on this website are available to you.

For more information about Google Analytics, please see Google’s privacy policy.

III. links to other websites and online offers

a. Description and scope of data processing

Our website may contain links to the websites and online offers of other providers not affiliated with us. When you activate these links, we naturally no longer have any influence on what data is collected by the respective providers and what data is collected by them. Since the collection and processing of data by third parties is beyond our control, we cannot accept any responsibility for this.

Detailed information on data collection and use can be found in the privacy policy of the respective provider.

We also present ourselves as a company within social networks and other online platforms in order to communicate with current and future contractual partners/clients and interested parties as well as potential applicants and to inform them about our services.

b. Purposes and legal basis of data processing

The processing of personal data that takes place in this context is based on our legitimate interests in effective information and communication pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO. If the data subjects are asked by the respective providers of the platforms for consent to the aforementioned data processing, the legal basis of the processing is Art. 6 (1) (a), Art. 7 DSGVO.

c. Duration of the storage of the data

For a detailed description of the respective processing and the options to object, please refer to the linked information of the providers:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland): Personal Data Sharing Agreement, Privacy Policy.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland): Privacy policy.

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA): Privacy policy.

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany): Privacy policy.

D. Supplementary data protection notices relating to processing of data of our (potential) contractual partners in accordance with Art. 13 DSGVO.

In addition to the general data protection notices under A., the following applies with regard to processing operations of data of our (potential) contractual partners.

I. Description and scope of data processing

We regularly collect data, some of it personal, from our contractual partners in the course of our cooperation and communication with them for the purpose of providing our contractual or pre-contractual services and obligations. This includes – as explained in the general data protection information under A. – master data (e.g. names), contact data (e.g. e-mail address and telephone numbers) as well as contractual data (e.g. contract contents, contractual communication, names of contact persons) and, if applicable, payment data (e.g. bank details, payment history).

If you are our contractual partner, you will receive access to our service platform. In order to use the service platform, you must provide your name, an e-mail address and a password. Within the scope of using the platform, we collect login data for the purpose of security checks as well as technical usage data for the purpose of displaying the content.

2. purposes and legal basis of data processing

The data processed here, the type, scope, purpose and necessity of the processing are determined by the underlying contractual relationship. The data processing serves the fulfillment of the contract or, before that, the implementation of pre-contractual measures. The legal basis for the data processing is Art. 6 para. 1 letter b) DSGVO.

3 Duration of data storage

We store personal data until the named purposes have been fully achieved (see general data protection information under A./ Item III.). When the purposes have been fully achieved (i.e. at the latest after expiry of the statutory retention periods), we delete the data.

E. Data protection notices relating to our application procedures in accordance with Art. 13 DSGVO.

Our data protection notices regarding data processing when you apply for a job with us can be found here.