Thank you for your response.
Danke für Ihre Antwort.
Merci pour votre réponse.
Hartelijk dank voor uw antwoord.